Καθε Τρίτη από 19h00 προς την 20h00

Salsa Class

από 29/09/2023 προς την 30/09/2023 από 20h30 προς την 23h00

DRAG SHOW - La casa drag

από 06/10/2023 προς την 06/10/2023 από 20h30 προς την 23h30

DRAG SHOW - Maison Chérie